ילקוט השבעתי אתכם

mzroni


ילקוט השבעתי אתכם - ליקוט של ראשונים ואחרונים מסודר לפי ארצות פיזוריהם, על סוגיית 'איסור שלוש השבועות' שמובא במס' כתובות קיא ע"א, זוה"ק מדרשים ועוד
הוסף רשומת תגובה

0תגובות
הוסף רשומת תגובה (0)